2017 metų pabaigoje kilęs ginčas dėl automobilių, kaip atliekų, nustatymo išsirutuliojo tiek, jog LR Aplinkos ministro tai reguliuojantis įsakymas buvo pripažintas prieštaraujančiu LR konstitucijai.

Priminsime, jog ginčas kilo dėl automobilių, kurių remonto išlaidos lygios 75 proc. turto rinkos vertės… ir to pasėkoje importuotas automobilis pripažįstamas kaip atlieka. Atitinkamai, be jokių teorinių galimybių jį įregistruoti VĮ Regitroje. Tai lietė ir istorinius automobilius.

Šiai dienai turime pasidžiaugti, jog LR Aplinkos ministerija atsižvelgė į istorinės technikos gerbėjų interesus ir siekia su mumis derinti naujausius teisės aktus, kurie galimai mus tiesiogiai palies.

Ketinama keisti Atliekų tvarkymo įstatymą ir numatyti išimtis istoriniam transportui. Iš vienos pusės tai pripažinimas, jog istorinė technika turi būti apskaitoma kiek kitaip nei eilinė tr.priemonė, t.y. pripažįstama, kad istorinė technika yra dar viena transporto rūšis! Iš kitos pusės tai didžiulė atsakomybė visai istorinės technikos bendruomenei, jos puoselėtojams.

Įstatymu siūloma žemiau nurodytos tvarkos netaikyti istorinėms transporto priemonėms:

1. Transporto priemonė pripažįstama eksploatuoti netinkama transporto priemone, jeigu atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

1) transporto priemonė supjaustyta į dalis;

2) transporto priemonės remonto išlaidos yra lygios (ar didesnės) 75 procentams turto rinkos vertės <…>;

3) transporto priemonė neturi identifikavimo numerio <…>

4) transporto priemonė turi identifikavimo numerį, bet jos savininkas nenustatytas;

5) transporto priemonė laikoma nenaudojama pagal paskirtį ir kenkia aplinkai <…>

6) transporto priemonei išduotas eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas;

7) transporto priemonė išregistruota iš kitos šalies kelių transporto priemonių registro <…>;

8) transporto priemonė išmontuota sudėtinių dalių naudojimui <…>;

Iš
vienos pusės džiugu, iš kitos – įpareigoja.

2019-07-24

2019-08-08 iš LR Aplinkos ministerijos gautas raštas

Facebook'as
X

Išsirinkite žurnalą


Įveskite savo duomenys

Vardas ir pavardė

Telefono numeris

El. pašto adresas

Toliau

Įveskite adresą

Galtvė, namo ir būto numeris

Miestas

Šalis

Toliau

Pasirinkite savo banką