Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) 2020 metų liepos pradžioje pateikė teisės aktų projektus, susijusius su istorinių transporto priemonių vertinimu. Siūlymo esmė – istorinių transporto priemonių vertinimą vykdytu ne Lietuvoje veikiančios istorinės technikos gerbėjų organizacijos, kaip, kad yra šiai dienai, o techninių apžiūrų centrai.

Asociacijos teigimu, šis valdininkų siūlymas susilaukė ypač neigiamo istorinės technikos gerbėjų bei istorine technika besidominčiųjų asmenų įvertinimo. Techninių apžiūrų įmones vienijanti asociacija „Transeksta“ taip pat yra prieš tokį LTSA siūlymą.

Lietuvos istorinių transporto priemonių išsaugojimo asociacijos „Retromobile“ bei Lietuvos istorinės technikos organizacijas vienijančios Lietuvos istorinės technikos organizacijų rūmai – „Retro rūmai“ vadovas Ramūnas Kardelis teigia, jog valdininkų siūlymas motyvuojamas iš piršto laužtais motyvais bei standartinėmis klišėmis, tokiomis kaip „neužtikrinamas skaidrumas“, „valdytojams užkraunama papildoma finansinė našta“, „užsienio šalyse kita praktika“ ir pan.

„Retro rūmai“ vadovas neslepia, jog Lietuvos transporto saugos administracija nori nuo savęs nusimesti istorinių transporto priemonių administravimo ir apskaitos tvarką, nes su tuo elementariausiai nesusidoroja. „Retro rūmai“, stebėdama bei analizuodama vykstančius procesus bei matydama LTSA nenorą ir nesugebėjimą suvaldyti istorinių transporto priemonių pripažinimo tvarką, pateikė daugybę siūlymų ir netgi inicijavo teisminius procesus dėl tam tikrų LTSA veiksmų neatlikimo ir netinkamo atlikimo.

Valstybinei institucijai siekiant nusimesti istorinių transporto priemonių administravimo tvarką, ji tai sumąstė perduoti jos pavaldume esančiai privačiai institucijai – techninių apžiūrų centrams. Pagal LTSA teikiamą siūlymą transporto priemonių vertinimas taip pat būtų suteiktas asociacijai „Retromobile“, turinčiai teisę vertinti transporto priemones pasauliniu lygmeniu pagal FIVA (pranc. Federation internationale des vehicules anciens – tarptautinė istorinių transporto priemonių federacija), taisykles.

Ši federacija atstovauja istorinių transporto priemonių savininkų interesams visame pasaulyje, o asoc. „Retromobile“ yra jos vienintelis atstovas Lietuvoje. Asociacijai „Retromobile“ išreiškus nepritarimą LTSA siūlymui, kad istorinių transporto priemonių vertinimą vykdytų techninių apžiūrų centrai, valdininkai nesiklauso jokių argumentų bei motyvų ir buldozeriu stumia naująjį įstatymo projektą. Istorinės technikos gerbėjų nuomone, įgyvendinus teikiamą valdininkų siūlymą, tai nebūtų sąžininga ir teisinga istorinių transporto priemonių gerbėjų bei jų organizacijų atžvilgiu.

R.Kardelis taipogi pripažįsta, jog esama tvarka yra ydinga ta prasme, kad dėl LTSA nekompetencijos į istorinių transporto priemonių vertintojų sąrašus yra įrašytos net kelios organizacijos, nieko bendro neturinčios su istorinių transporto priemonių puoselėjimo veikla. Būtent šios organizacijos savo veikla ir pradėjo iškreipti bendrą istorinių transporto priemonių suvokimą bei vaizdą. Pasitaikantį piktnaudžiavimą „Retro rūmai“ siūlė suvaldyti griežtesniu esamos vertinimo tvarkos vykdymu, į ką LTSA arba nereaguodavo, arba atsakydavo formaliai, jog jie pripažinimo tvarką, galiojančią nuo 2012 metų, vykdo tinkamai. Apie pirmuosius piktnaudžiavimus esama tvarka atvejus R.Kardelis pradėjo signalizuoti dar 2014 metais, ir nuo to laiko vyko tik susirašinėjimas, iki kol neapsikentusi akivaizdaus teisės akto nevykdymo, istorines technikos klubams atstovaujanti organizacija 2019 metais pradėjo aktyvius teisminius procesus, siekdama priversti LTSA tinkamai vykdyti teisės aktus.

LTSA, užuot sugriežtinusi esamą istorinių transporto priemonių administravimą bei apskaitą, be jokių pakeitimų galiojančią jau 9 metus, nusprendė esamą tvarką keisti iš esmės. Nors savo motyvaciniame rašte LTSA ir nurodo, jog esamoje pripažinimo tvarkoje nėra kontrolės mechanizmo, tačiau net ir savo naujuosiuose siūlymuose nenumato jokio kontrolės mechanizmo.

Istorinės technikos gerbėjai pastebi, kad įstatymo projektas paruoštas ypač skubotai, ir nekompetentingai, tinkamai neišanalizavus esamos situacijos bei priežasčių kodėl taip kardinaliai reikia vykdyti pakeitimus. Įstatymo projektas nederinamas su istorinės technikos organizacijomis, kitais suinteresuotais asmenimis. Istorinės technikos gerbėjai LTSA skubėjimą sieja su vykstančiais teisminiais procesais, kurie artėja prie pabaigos, kuomet bus pripažinta, jog valdininkai eilę metų netinkamai vykdė teisės aktus, ko pasėkoje susidarė daug nesusipratimų bei neatsakytų klausimų. Istorinės technikos gerbėjai, susipažinę su LTSA siūlymu, įžvelgia didžiulį pavojų Lietuvos istorinės technikos paveldo išsaugojimui bei puoselėjimui, kuomet transporto priemones tikslu pripažinti jas istorinėmis vertins ne istorinės, o techninės srities specialistai.

Paviešinus aukščiau nurodytą tekstą, LTSA taip pat pateikė savo komentarą:

LTSA: parengtas projektas – ne galutinis

LTSA pateikė savo pozicija šiuo klausimu. „Liepos 21 d. baigėsi pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas Motorinės transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarkos aprašo projektui, į kurio pakeitimus sureagavo ir pastabas bei pasiūlymus teikė istorinių automobilių asociacijos bei techninių apžiūrų centrų asociacija „Transeksta“. Iš tiesų įvyko gyvi susitikimai su istorinių automobilių bei Techninių apžiūrų centrų asociacijos atstovais, kurių metu pastabos bei pasiūlymai buvo išsakyti ir žodžiu, taip suteikiant galimybę diskutuoti. Numatomi pasikeitimai kelia ne tik daug diskusijų, kas, LTSA nuomone, yra visiškai normalu, bet akivaizdžiai atvėrė ir istorinių automobilių bendruomenės vidines problemas. Svarbu akcentuoti, kad parengtas projektas – ne galutinis. Mes matome, kiek daug kyla diskusijų, prieštaringų nuomonių, todėl ir toliau tęsime dialogą su socialiniais partneriais. Teisės akto projekto principiniai kriterijai bus tobulinami ir tikslinami, nes LTSA yra suinteresuota, kad istorinių transporto priemonių pripažinimo tvarka būtų skaidri ir kokybiška. Taip pat LTSA laikosi nuomonės, kad parengtas projektas nenukrypsta ar kitaip apriboja nuo savo pirminės istorinių automobilių asociacijų paskirties – burti bendraminčius, saugoti, populiarinti istorines motorines transporto priemones, šviesti visuomenę, organizuoti renginius, parodas ir pan.“, – rašoma LTSA komentare.

Visą tekstą galite paskaityti: www.15min.lt/gazas

P.S. Asociacija „Retromobile“ ir toliau vykdo vertinimą, visą informaciją rasite čia

Facebook'as
X

Išsirinkite žurnalą


Įveskite savo duomenys

Vardas ir pavardė

Telefono numeris

El. pašto adresas

Toliau

Įveskite adresą

Galtvė, namo ir būto numeris

Miestas

Šalis

Toliau

Pasirinkite savo banką