Asmenys į asociacijos narius priimami devizo „Gero kolektyvo gera dalis“ pagrindu.
 
Asmenys į asociacijos narius priimami devizo „Gero kolektyvo gera dalis“ pagrindu.
 

Asociacijos visuotinio narių susirinkimo nuspręsta, kad asmuo, pateikęs prašymą tapti klubo nariu, vienerius metus laikomas kandidatu į klubo narius.
 
Kandidatas į klubo narius išvien su klubu bent kartą metuose privalo sudalyvauti klubo renginyje bei prisidėti prie klubo veiklos. Metų eigoje asmuo išbandomas bei vertinamos jo žmogiškosios savybės.
 
Metų pabaigoje (ataskaitiniame susirinkime) klubo nariai sprendžia, ar kandidatas į narius gali tapti klubo nariu.

Jeigu kyla papildomų klausimų – galite kreiptis elektroniniu paštu: info@retromobile.lt

 
 
 

Facebook'as
X

Išsirinkite žurnalą


Įveskite savo duomenys

Vardas ir pavardė

Telefono numeris

El. pašto adresas

Toliau

Įveskite adresą

Galtvė, namo ir būto numeris

Miestas

Šalis

Toliau

Pasirinkite savo banką