Lietuvos istorinės technikos gerbėjų organizacijos vienijasi!

Dzūkijos senovinės technikos klubas, Biržų senovinės technikos klubas „Ekipažas“, senovinių automobilių asociacija „Seni kibirai“ bei Lietuvos istorinių transporto priemonių išsaugojimo asociacija „Retromobile“ 2018 m. kovo 14 dieną pasirašė naujai steigiamos, bendrus interesus vienijančios asociacijos – Lietuvos istorinės technikos organizacijų rūmai, steigimo dokumentus.

Asociacijos tikslai bei siekiai:

  • siekti populiarinti istorinę techniką;
  • apjungti istorinės technikos gerbėjų organizacijas bendrai kylančių problemų sprendimui;
  • vykdyti bei vystyti istorinės technikos paveldo išsaugojimą;
  • rengti ir vystyti su istorinės technikos išsaugojimu susijusius projektus, teikti siūlymus Lietuvos Respublikos valstybinėms, privačioms institucijoms.

 

Foto atminčiai

 

Daugiau informacijos istorinės technikos žurnale „Retromanai“ Nr.11

 

Facebook'as
X

Išsirinkite žurnalą


Įveskite savo duomenys

Vardas ir pavardė

Telefono numeris

El. pašto adresas

Toliau

Įveskite adresą

Galtvė, namo ir būto numeris

Miestas

Šalis

Toliau

Pasirinkite savo banką