2013 m. birželio 27 dieną, Radviliškio rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą, kurio pagrindu asociacijai „Retromobile“ neatlygintinai perleido autobusą PAZ672 bei autobusą KUBAN.

Vykdant Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimą, asoc. „Retromobile“ prezidentas Ramūnas Kardelis bei Radviliškio miesto kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Violeta Jasiūnienė 2013 m. liepos mėn. 12 dieną pasirašė transporto priemonių autobuso PAZ672 bei autobuso KUBAN (Kubanė) perdavimo-priėmimo aktus.

Autobusai jau klubo nuosavybė.

Neabejojame, jog Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas yra sektinas pavyzdys kitoms savivaldybėms, privatiems juridiniams bei fiziniams asmenims, jog ne visos daugiau ar mažiau istorinę vertę turinčios transporto priemonės turi iškeliauti į metalo laužą. Džiaugiamės Radviliškio rajono politikų išmintimi bei raginame kitų miestų bei rajonų valdžios atstovus pasielgti taip pat.

Foto pradinio autobusų vaizdelio.

KUBAN salonas bei pirmieji keleiviai.

Vytautas sakė nuo vairo nesitrauks.

Asoc. „Retromobile“ sieks užtikrinti, jog jai perduotos transporto priemonės būtų išsaugotos ateities kartoms, pagal galimybes restauruojamos bei toliau sėkmingai dalyvautų viešajame eisme.

Asoc. „Retromobile“ (2013.07) turi tris autobusus, straipsnį apie pirmąjį klubo autobusą PAZ672 rasite čia

Facebook'as
X

Išsirinkite žurnalą


Įveskite savo duomenys

Vardas ir pavardė

Telefono numeris

El. pašto adresas

Toliau

Įveskite adresą

Galtvė, namo ir būto numeris

Miestas

Šalis

Toliau

Pasirinkite savo banką