Prieš pat 2017 metų istorinės technikos sezono atidarymą, istorinės technikos gerbėjus pasiekė džiugi žinia, – prailginama privalomoji techninė apžiūra istorinėms motorinėms transporto priemonėms. LR Susisiekimo ministerija priėmė teisės aktus (2017-05-09 įsakymas Nr.3-219), reglamentuojančius privalomosios techninės apžiūros periodiškumą. Tuo pagrindu buvo pakeistas LR Susisiekimo ministro 2008-10-24 įsakymas Nr.3-406, kuriuo numatyta, jog istorinį statusą turinčios transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros periodiškumas nuo 24 mėnesių prailginamas iki 60 mėnesių.

Dar 2007 metais asociacija „Retromobile“ kėlė klausimą dėl techninių apžiūrų periodiškumo prailginimo istorinėms transporto priemonėms. Tačiau, prieš tai reikėjo pakeisti LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymą, inicijuoti kelių poįstatyminių teisės aktų tiek atsiradimą, tiek pakeitimą. Nuo darbų pradžios per 5 metus buvo išspręstas istorinių numerių išdavimo klausimas, o dar po 5 metų – privalomosios techninės apžiūros prailginimas. Pažymėtina, jog tai dar ne visi darbai, ateityje laukia kiti, ne ką mažesni darbai. Tačiau šiai dienai galima pasidžiaugti, jog istorinės motorinės transporto priemonės bei jų valdytojai įrodo, jog istorinės transporto priemonės vertos įstatyminių išimčių.

2017 m. gegužės 10 dienos duomenimis į Pripažintų istorinių motorinių transporto priemonių sąrašą įrašytos 799 transporto priemonės, transporto priemonių metų vidurkis net 47 metai, tuo tarpu, įstatyminės nuostatos tenumato 30 metų kartelę.

Techninių apžiūrų periodiškumo klausimas nuošalyje nepalieka ne tik lengvųjų automobilių ir motociklų, kuriems buvo nustatytas 2 metų laikotarpis, tačiau tai taip pat apima sunkvežimius, kitą specialią techniką, kuriai buvo nustatytas sutrumpintas 1 metų laikotarpis bei autobusus, kuriems techninė apžiūra buvo privaloma kas 6 mėnesius. 2017 metų gegužės 10 dienai iš 799 istorinių transporto priemonių 30 yra sunkvežimiai, ir tik 8 autobusai.

 

 

 

 

Facebook'as
X

Išsirinkite žurnalą


Įveskite savo duomenys

Vardas ir pavardė

Telefono numeris

El. pašto adresas

Toliau

Įveskite adresą

Galtvė, namo ir būto numeris

Miestas

Šalis

Toliau

Pasirinkite savo banką