2012 m. gegužės 4 dieną į Istorinių motorinių transporto priemonių vertintojų sąrašą įrašytas pirmasis įstatymines nuostatas atitinkantis ūkio subjektas – asociacija „Retromobile“.
 
Asociacija „Retromobile“ nurodė savo 10 narių sąrašą, iš kurio ne mažiau kaip 3 nariai parenkami konkrečios transporto priemonės vertinimui. Istorinių motorinių transporto priemonių vertintojų sąrašą galite surasti Lietuvos transporto saugos administracijos (buvusi Valstybinė kelių transporto inspekcija) prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje (https://ltsa.lrv.lt/lt/technine-prieziura), skyriuje „Techninė priežiūra“, srityje „Istorinės motorinės transporto priemonės“, poskiltyje „Istorinių motorinių transporto priemonių asociacijų, kurioms suteikta teisė vertinti istorines motorines transporto priemones, sąrašas“.
Visa su istorinių motorinių transporto priemonių vertinimu susijusi informacija, paraiškų pateikimo tvarka, kitos sąlygos, nurodytos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie LR Susisiekimo ministerijos viršininko 2011.10.06 įsakyme Nr.2B-368 „Dėl transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarkos aprašo patvirtinimo“

———————————————–

———————————————–