Lietuvos istorinės technikos gerbėjų organizacijoms 2019-2020 metais pradėjus reikšti nepasitenkinimą netinkamu istorinių transporto priemonių vertinimo tvarkos vykdymu bei administravimu, tai privalėjusi vykdyti Lietuvos transporto saugos administracija ją nusprendė keisti iš esmės.

Apie priežastis, nulėmusias vertinimo tvarkos pakeitimus skaitykite čia.

Nuo 2021-02-01 galiojantis įsakymas „Dėl motorinės transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarkos aprašo patvirtinimo” čia:

_____

Esminiai vertinimo tvarkos pakeitimai:

  1. vertinimą vykdo techninių apžiūrų įmonės;
  2. vertinimas atliekamas kartu su technine apžiūra (TA);
  3. istorinis vertinimas galioja 5 metus;
  4. istorinės transporto priemonės statusas suteikiamas tr.priemonę įregistruojant VĮ Regitra;
  5. TA galima atlikti tik turint istorinius numerius.

Iki 2021 m. sausio 31 d. pripažintoms istorinėms motorinėms transporto priemonėms privalomoji techninė apžiūra bus atliekama sena tvarka iki jų pripažinimo istorine motorine transporto priemone termino pabaigos (t.y. iki sertifikato išdavimo termino pabaigos). Tačiau istorinių numerių užsidėjimas joms taip pat privalomas.

Apie naują vertinimo tvarką skaitykite – Vertinimo tvarka, prašymas ir kt.