Armėnijos transportas – sustojęs laike?

Vyresnės kartos asmenys, puikiai prisimenantys tarybinius laikus, Armėnijoje pasijustų grįžę 30-40 metų atgal, t.y. į „anuos laikus“. Bet tik su viena sąlyga – jei jie atsidurtų Armėnijos periferijoje, o ne sostinėje Jerevane. Jei atsidurtų sostinėje – pasijustų kaip prabangiame didmiestyje, su istorijos likučiais… Transporto prasme, Armėnija – kontrastų šalis.

Bet kaip sakant, kam pasakoti, jei tai galima pademonstruoti vaizdžiai.

Nuotraukos darytos 2022 metų balandžio mėnesį.

Armėnijos sostinės Jerevano gatvės:

Armėnijos periferijos keliuose

Facebook'as
X

Išsirinkite žurnalą


Įveskite savo duomenys

Vardas ir pavardė

Telefono numeris

El. pašto adresas

Toliau

Įveskite adresą

Galtvė, namo ir būto numeris

Miestas

Šalis

Toliau

Pasirinkite savo banką