Europos Parlamente 2000 metų rugsėjo 18 dieną buvo priimta Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva Nr. 2000/53/EBDėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių“.

Pagal šią direktyvą, istorinėms transporto priemonėms buvo taikoma išimtis, t.y. nebuvo joms jokių ribojimų.

Šiuo metu Europos Parlamentas peržiūrinėja minėtą direktyvą ir pagal projektinius siūlymus, lengvatos istorinei technikai jau nebelieka.

Kuo tai gresia istorinės technikos gerbėjams? Ogi tuom, jog į Europos Sąjungos teritoriją nebus galima jų įvežti. Į rinką galės patekti tik tada, jei mažiausiai 85 % jų masės tinka pakartotinai naudoti ir (arba) perdirbti ir jei mažiausiai 95 % jų masės tinka pakartotinai naudoti ir (arba) atnaujinti.

Šiuo metu vyksta viešos konsultacijos dėl poveikio vertinimo peržiūros, kuriuo grindžiama Direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir Direktyva 2005/64/EB dėl motorinių transporto priemonių tipų patvirtinimo, atsižvelgiant į galimybę jas pakartotinai naudoti, perdirbti ir atnaujinti.

Kas reglamentuojama Direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių?

Kasmet milijonai Europos transporto priemonių tampa netinkamos eksploatuoti. Jei eksploatuoti netinkamos transporto priemonės nėra deramai tvarkomos, jos gali kelti grėsmę aplinkai ir tai reiškia milijonus tonų prarastų medžiagų. Direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių buvo priimta 2000 m. siekiant sumažinti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių poveikį aplinkai ir pagerinti visų ekonominės veiklos vykdytojų, dalyvaujančių transporto priemonių eksploatavimo cikle, aplinkosauginį veiksmingumą. Direktyvoje pateikiamos nuostatos dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo, apdorojimo, naudojimo ir perdirbimo.

Kas reglamentuojama Direktyva 2005/64/EB dėl motorinių transporto priemonių tipų patvirtinimo, atsižvelgiant į galimybę jas pakartotinai naudoti, perdirbti ir atnaujinti?

Šioje direktyvoje nustatytos transporto priemonių teikimo į rinką sąlygos (pagal tipo patvirtinimo procedūrą), siekiant užtikrinti 2000/53/EB direktyvoje nustatytą mažiausią pakartotinai naudojamų, perdirbamų ir atnaujinamų jų sudėtinių dalių ir medžiagų procentinį kiekį. Direktyvoje įtvirtinamos konkrečios nuostatos siekiant užtikrinti, kad sudėtinių dalių pakartotinis naudojimas nekeltų pavojaus saugai ar aplinkai.

2021 m. Komisija atliko Direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių vertinimą. Ji nustatė keletą šios direktyvos trūkumų. Atlikusi vertinimą, dabar Europos Komisija atlieka poveikio vertinimą, kuriuo grindžiama galima direktyvos peržiūra. Atsižvelgiant į sąsajas tarp Direktyvos 2000/53/EB ir Direktyvos 2005/64/EB, bus atlikta bendra abiejų direktyvų peržiūra.

Nuomonę šiose viešose konsultacijose gali pateikti kiekvienas suinteresuotas asmuo, užpildydamas internetinį klausimyną. Klausimynas yra pasiekiamas visomis ES oficialiosiomis kalbomis ir atsakymus taip pat galima pateikti visomis šiomis kalbomis. Visgi raginama atsakymus pateikti anglų kalba, kad būtų galima greičiau apdoroti apklausą. Nes verčiant kitomis kalbomis pateiktus atsakymus, galimi vėlavimai, jie gali būti neteisingai suprasti.

Klausimyne pateikiami klausimai, susiję su įvairiomis probleminėmis sritimis, kurios nustatytos vertinant 2000/53/EB direktyvą ir kitas iniciatyvas ir kurios yra sprendžiamos poveikio vertinime.

Klausimyną sudaro dvi pagrindinės dalys.

Pirmoji klausimyno dalis yra apie jus. Šiame skirsnyje jūs pateiksite informaciją apie tai, kiek esate susipažinęs su Direktyva 2000/53/EB, ir savo susidomėjimą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sektoriumi, t.y. – istorinėmis transporto priemonėmis.

Antrąją klausimyno dalį sudaro 33 konkretesni klausimai, skirti specialistams, kurie yra susipažinę tiek su Direktyva 2000/53/EB, tiek su konkrečiu transporto priemonių sektoriumi. Tačiau gali atsakinėti visi pageidaujantys.

Iš esmės klausimynas gan platus ir nebūtina istorinės technikos gerbėjams nuodugniai į viską atsakyti.

Rekomenduojame atsakyti į visus klausimus, bet ypač atkreipti dėmesį į šiuos : 2, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 26, 43.

Visas nuorodas rasite čia: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ELVimpactAssessment

Neišsigąskite jei reikia užsiregistruoti. Vėliau klausimyną galite pildyti tiek anonimiškai, tiek neanonimiškai.

Bet kuriuo atveju, kuo daugiau istorinės technikos gerbėjų sureaguos – tuo didesnė tikimybė, jog Europos Parlamento atstovai į tai sureaguos 🙂

Kodėl mums, Lietuvos istorinės technikos gerbėjams, tai taip pat svarbu? Europos Parlamentui priėmus direktyvą su galimais suvaržymais (išimčių netaikymu) istorinei technikai, Lietuvos valdžia Direktyvos normas gali užsimerkusi perkelti į vietos teisės aktus. Ir priešingai, EP Direktyvai taikius išimtis istorinei technikai – LT valdžia bus linkusi taipogi jas labiau taikyti.