2019 metų spalio pradžioje FIVA Generalinės tarybos posėdyje nuspręsta į FIVA narius priimti Lietuvos istorinių transporto priemonių išsaugojimo asociaciją “Retromobile”. Tokiu būdu FIVA žengė į Lietuvą ir čia turės savo oficialų bei nuolatinį atstovą.

Kas tai yra FIVA?

FIVA – tai tarptautinė istorinių transporto priemonių asociacija (pranc. “Fédération Internationale des Véhicules Anciens“), vienijanti istorinių transporto priemonių organizacijas ir jų narius iš įvairių pasaulio šalių, bendrai kylančių problemų sprendimui. Pagrindinė mintis ta, jog būtų siekiama koordinuotai ginti bendrus interesus, siūlyti nacionalinėms šalims priimti teisės aktus, kurie daugiau ar mažiau būtų tarpusavyje suderinti. FIVA tikslas yra skatinti saugų savaeigių, mechaninių transporto priemonių, senesnių nei 30 metų, naudojimą keliuose, kaip galima labiau siekti apsaugoti istorines transporto priemones, skatinti domėjimąsi jomis.

1966 metais įkurtos organizacijos įstatuose nurodoma: „tai ne ​​pelno siekianti tarptautinė klubų, federacijų ir kitų organizacijų, užsiimančių mechaniškai varomų kelių transporto priemonių išsaugojimu, restauravimu, naudojimu ir kultūra, asociacija“.

FIVA veikia daugiau kaip 65 pasaulio šalyse ir turi 86 organizacijas nares, kurios savo ruožtu apjungia daugiau kaip 2 milijonus entuziastų.

FIVA tegali turėti tik vieną atstovą vienoje valstybėje. Visų šalių atstovus rasite čia.

Asoc. “Retromobile” prezidentas Ramūnas Kardelis (3 iš kairės) su FIVA Šiaurės Europos padalinio vadovais Norvegijoje, Lilehameryje (2019 m.)

Keletas akimirkų iš susitikimo su FIVA vadovybe

oficialus FIVA puslapis: www.fiva.org

Straipsnis www.gazas.lt

Facebook'as
X

Išsirinkite žurnalą


Įveskite savo duomenys

Vardas ir pavardė

Telefono numeris

El. pašto adresas

Toliau

Įveskite adresą

Galtvė, namo ir būto numeris

Miestas

Šalis

Toliau

Pasirinkite savo banką