Aktyviai puoselėjant muziejines veiklas, asociacijos Retromobile Istorinės, karinės technikos muziejus, išvien su Lietuvos aviacijos muziejumi 2015 metų rugpjūčio 11 dieną pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios pagrindu abu muziejai numatė glaudų abipusį vykdomos veiklos skatinimą.

Numatyta, jog bendradarbiavimo pagrindu bus siekiama įgyvendinti šiuos ir kitus tikslus – istorinės technikos pasiekimų, bei su tuo susijusių įvykių, asmenybių įamžinimas, aktyvus abiejų lankytinų objektų vykdomos veiklos puoselėjimas, lankytojų nukreipimas tiek į aviacijos pasaulį, tiek į istorinės auto-moto technikos platybes, technikos restauratorių kultūros puoselėjimas.

Pasirašyta sutartis – nuoširdaus dviejų kultūros židinių bendradarbiavimo pavyzdys Kauno mieste. Lankytojams, užsukusiems į Lietuvos aviacijos muziejų, bus siūloma apsilankyti Istorinės, karinės technikos muziejuje, ir atvirkščiai.

Bendradarbiavimo sutarties pasirašymo akimirka

Lietuvos aviacijos muziejaus direktorius Remigijus Jankauskas (kairėje) bei asoc. „Retromobile“ Istorinės, karinės technikos muziejaus vadovas Ramūnas Kardelis

Facebook'as
X

Išsirinkite žurnalą


Įveskite savo duomenys

Vardas ir pavardė

Telefono numeris

El. pašto adresas

Toliau

Įveskite adresą

Galtvė, namo ir būto numeris

Miestas

Šalis

Toliau

Pasirinkite savo banką