Kaip žinia, technika genda ne eksploatuojama, o stovėdama. Taigi, siekdami, kad mūsų technika ir toliau sėkmingai išlaikytų darbines funkcijas, mes ją pramankštiname ir skleidžiame žinią, jog tai ne tik istorija ir eksponatas, bet „gyvas istorijos eksponatas”.

Retromobile kolektyvas, kartu su istorinės technikos bičiuliais iš visos Lietuvos, 2021 m. rugsėjo 5 dieną rinkosi į Anykščius, į Retromobile istorinės technikos muziejų, su misija – užvesti eksponuojamų transporto priemonių variklius. Į klausimą – kurios transporto priemonės variklio nepavyko „paleisti”? galime atsakyti – tokios nebuvo 🙂

Gal kiek daugiau „spyriojosi” polutarka bei Moskvich 2141, tačiau tai truko neilgai, varikliai sėkmingai užvesti. Pasiekus darbinę 80-90 laipsnių temperatūrą, patikrinus ar nebėga skysčiai ir ar variklis neskleidžia nereikalingų garsų, o taip pat iki soties „prisikvėpavę garažo kvapų” – misiją įvykdėme!

Anykščiuose apsilankė gausus būrys istorinės technikos gerbėjų iš Radviliškio bei Šeduvos. Šeduvis Juozas Jučas suorganizavo daugiau kaip 10 istorinių automobilių koloną į Anykščius. Anykščių muziejuje savo techniką eksponuoja radviliškiečiai Sigitas Savickas, Laimutis Brunius, Vilius Brunius, Vaclovas Abromavičius bei Juozas Jučas.

Tiesa, ekspoziciją papildėme dar dviem istoriniais eksponatais – GAZ 21 bei LUAZ 969.

Kviečiame besilankant Anykščiuose užsukti į Siauruko muziejų. Čia mus ir rasite.

Nuotraukos: asoc. „Retromobile” bei Linas Četkauskas